O nas

Historia Certyfikaty Wyprawy Nuno Gomes Philippe Moye  Powrót do O nas
Witamy

Skafandry do nurkowania pod marką Eques są produkowane od 13 lat przez naszą firmę Konfexim-2. sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach koło Wrocławia. Wybór konika morskiego jako logo jest w pełni świadomy i związany z niepowtarzalnością oraz oryginalnością  przedstawiciela morskiej fauny…

W tym duchu też tworzymy  indywidualne skafandry, czyli takie, w których Klient wybiera ulubione kolory i motywy zdobnicze. Ponadto ustala konfigurację skafandra, umieszcza na nim własne logo czy napis. Dodatkowo, dzięki szyciu na miarę Klient może uzyskać skafander idealnie dopasowany do swojej sylwetki.

Kładziemy duży nacisk na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w skafandrach, czego wyrazem jest współpraca ze światowymi ekspertami takimi jak  Nuno Gomes i Philippe Moye.  Testują nasze prototypy w ekspedycjach nurkowych w różnych częściach świata.. Naszemu doświadczeniu zaufały takie firmy jak Decathlon i Scubapro, dla których dostarczaliśmy najwyższej jakości asortyment. Wysiłki naszej firmy zostały docenione poprzez przyznanie godła "Teraz Polska" w 1999 r.

 

Produkowany przez naszą firmę asortyment obejmuje linię skafandrów suchych, mokrych i akcesoriów. Do produkcji używamy najwyższej jakości materiałów i komponentów, pochodzących od dostawców o renomie światowej. Neopren kupujemy u producenta w Europie,  trilaminat i cordurę dostarcza firma Ferguson Polycom z Wlk. Brytanii, zawory firma Sitech ze Szwecji, zamki gazoszczelne firma Dynat z Niemiec, zamki plastikowe firma YKK. Na nasze wyroby udzielamy gwarancji oraz zapewniamy serwis po-sprzedażowy. Lista certyfikatów na nasze produkty oraz lista referencyjna naszych kluczowych partnerów znajduje się w osobnej zakładce.

Nas inspiruje myśl o tym, jak zachwycić Klienta, dostarczając mu rozwiązania na miarę jego indywidualnych oczekiwań.

 

Z poważaniem

Ryszard Paluszkiewicz

 

Wrocław, dnia 23.11.2015 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY

 

Konfexim-2 sp. z o.o.

Ul. Św. Katarzyny 5

55-011 Siechnice

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

W związku z ubieganiem się przez firmę Konfexim-2 sp. z o.o. o dofinansowanie projektu pt.:Opracowanie linii wzorniczej dla nowych skafandrów i akcesoriów nurkowych, zmodyfikowanie wzornictwa obecnie oferowanych skafandrów oraz zaprojektowanie nowych stron internetowych jako narzędzi do sprzedaży w/w produktów dla klientów fizycznych i instytucjonalnych, celem podniesienia konkurencyjności marki Eques na rynku krajowym i międzynarodowym. "

w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Działanie2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie następujących zadań w ramach realizacji projektu:

 

 1. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Skafander suchy do nurkowania - model "COLIBER" z przeznaczeniem dla odbiorców nurkowania rekreacyjnego.

 2. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Skafander suchy do nurkowania i abordażu - model "EQ-IN", przeznaczy dla segmentu sił specjalnych wojska państw wchodzących w skład NATO.

 3. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Skafander suchy ratowniczy - model "EQ-RESCUE", przeznaczy dla segmentu służb ratownictwa wodnego typu "Search and Rescue" na wodach otwartych i zamkniętych.

 4. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Ocieplacz pod skafander nurkowy - model "EQ-COMFORT”.

 5. Modyfikacja wzornictwa obecnej linii skafandrów suchych Eques do nurkowania dla 4 modeli:

 1. Model "Trytech" z zamkiem na plecach,

 2. Model "Cordutech" z zamkiem na plecach,

 3. Model "Cordutech Front-Zip" z zamkiem z przodu po skosie,

 4. Model "Cordutech Horizontal Front-Zip" z zamkiem z przodu w poziomie.

 1. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Buty nurkowe zintegrowane z nogawkami skafandra.

 2. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Trzy strony internetowe: strona macierzysta, strona militarno-strażacko-ratownicza, strona mono-produktowa.

 

 

 

strona 2.

 

 

3. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

 

Projekt "Opracowanie linii wzorniczej dla nowych skafandrów i akcesoriów nurkowych, zmodyfikowanie wzornictwa obecnie oferowanych skafandrów oraz zaprojektowanie nowych stron internetowych jako narzędzi do sprzedaży w/w produktów dla klientów fizycznych i instytucjonalnych, celem podniesienia konkurencyjności marki Eques na rynku krajowym i międzynarodowym. ” firmy Konfexim-2 sp. z o.o. realizowany będzie w ramach Działania 2.3. „ Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020,

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 1. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Skafander suchy do nurkowania - model "COLIBER" z przeznaczeniem dla odbiorców nurkowania rekreacyjnego.

 2. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Skafander suchy do nurkowania i abordażu - model "EQ-IN", przeznaczy dla segmentu sił specjalnych wojska państw wchodzących w skład NATO.

 3. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Skafander suchy ratowniczy - model "EQ-RESCUE", przeznaczy dla segmentu służb ratownictwa wodnego typu "Search and Rescue" na wodach otwartych i zamkniętych.

 4. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Ocieplacz pod skafander nurkowy - model "EQ-COMFORT”.

 5. Modyfikacja wzornictwa obecnej linii skafandrów suchych Eques do nurkowania dla 4 modeli:

 1. Model "Trytech" z zamkiem na plecach,

 2. Model "Cordutech" z zamkiem na plecach,

 3. Model "Cordutech Front-Zip" z zamkiem z przodu po skosie,

 4. Model "Cordutech Horizontal Front-Zip" z zamkiem z przodu w poziomie.

 1. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Buty nurkowe zintegrowane z nogawkami skafandra.

 2. Opracowanie wzoru nowego wyrobu pt.: Trzy strony internetowe: strona macierzysta, strona militarno-strażacko-ratownicza, strona mono-produktowa.

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu realizacji opisanych powyżej zadań można uzyskać bezpośrednio w firmie Konfexim-2 sp. z o.o., pisząc na adres email:

eques@eques.com.pl lub pod numerem telefonu:+48 / 71 / 31 – 15 – 297.

 

 

 

Strona 3.

 

 1. Miejsce, termin i zasady realizacji usługi

 

Miejscem realizacji usługi będzie siedziba wykonawcy oraz siedziba firmy Konfexim-2 sp. o.o..

Realizacja usługi powinna zostać rozpoczęta niezwłocznie od daty zawarcia przez Zlecającego umowy o dofinansowanie w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".

 

 1. Wymagania wobec Oferentów:

 

Wykonawcą usług, o których mowa w pkt 2 może być tylko jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która na zlecenie wnioskodawcy wykonuje projekt, wskazany we wniosku o dofinansowanie. Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b tej ustawy w formie komunikatu o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym.

 

 1. Oświadczenie od osoby upoważnionej w jednostce lub wyciąg z odpowiednich dokumentów, potwierdzający spełnianie wymogów formalnych względem wykonawcy usługi.

 

b) Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie we współpracy z sektorem przedsiębiorstw tj. przeprowadził co najmniej 10 wdrożeń na rynek w ciągu ostatnich 3 lat. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie są referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac. Dodatkowo premiowane będzie doświadczenie w trzech różnych branżach gospodarki.

 

c) Wykonawca musi dysponować określonym potencjałem ludzkim zapewniającym jakość wykonanej usługi. Zespół realizacyjny (max. 5 osób) musi wykazać się doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu do produkcji wyrobów przemysłowych tj. każdy z ekspertów wchodzących w skład zespołu realizacyjnego przeprowadził co najmniej 3 wdrożenia na rynek. Dodatkowo premiowane będzie doświadczenie w zakresie projektowania dla branży wojskowej, tekstylnej lub sprzętu specjalistycznego. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług przedstawiające zakres zrealizowanych prac, cv, portfolio realizacyjne.

 

d) Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, technicznym umożliwiającym prace badawcze nad przygotowaniem projektów i modeli wstępnych w technologii tekstylnej np. projektowanie komputerowe, ale też w innych technologiach wspomagających np. druku 3d. Dokumentacją potwierdzającą posiadanie zaplecza technicznego będzie wykaz sprzętowy z krótkim opisem.

 

Strona 4.

 

e) Wykonawca musi posiadać w swojej strukturze organizacyjnej punkt kontaktowy ds. współpracy z sektorem przedsiębiorstw, zapewniający sprawną obsługę formalno-prawną realizowanych projektów wdrożeniowych na rzecz przemysłu. Dodatkowo premiowany będzie fakt posiadania w strukturze organizacyjnej punktu kontaktowego d.s. współpracy z przemysłem. Dokumentacją potwierdzającą fakt posiadania punktu d.s. współpracy z sektorem przedsiębiorstw będzie uchwała senatu uczelni lub innego organu upoważnionego do podejmowania tego typu działań.

 

f) Dodatkowo premiowani będą wykonawcy posiadający siedzibę obszaru Dolnego Śląska z uwagi na konieczność bliskiej współpracy z Zamawiającym w trakcie prac projektowych oraz nadzoru nad wykonaniem prototypów. Specyfika produktu tekstylnego szczególnie wymaga bieżącego kontaktu podczas fazy dopracowywania kolejnych wersji za pomocą przymiarek przy ścisłej współpracy technologa z projektantem. Współpraca tego typu nie będzie możliwa do przeprowadzenia zdalnie.

 

g) Wszelkie wydatki związane z dojazdem do siedziby Zamawiającego, w celu omawiania i wykonywania prac związanych z realizacją projektu ponosi Wykonawca.

 

7. Wymagana dokumenty:

 

   1. Oferta na załączonym formularzu.

 

   1. Krótka charakterystyka Oferenta – historia działalności, portfolio wykonanych usług wraz ze wskazaniem zleceniodawcy, przedmiotu usługi, terminu realizacji usługi.

 

   1. Referencje odbiorców usług Oferenta, przedstawiające zakres zrealizowanych prac.

   2. Imienne referencje wskazanych w ofercie ekspertów, którzy będą uczestniczyli w realizacji usługi, przedstawiające zakres zrealizowanych przez nich prac.

 

   1. CV zawodowe ekspertów wchodzących w skład zespołu realizującego usługę, potwierdzające ich umiejętności umożliwiające realizację zadań.

 

   1. Wykaz posiadanego zaplecza sprzętowego/technicznego niezbędnego do realizacji projektu.

 

   1. Uchwała senatu o powołaniu jednostki/punktu d.s. współpracy z przemysłem.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:eques@eques.com.pl lub drogą pocztową na adres firmy t.j. Konfexim-2, sp. z o.o., 55-011 Siechnice, ul. Św. Katarzyny 5 w terminie do dnia : 02 grudnia 2015r. do godziny 23.59.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Strona 5.

 

 

9. Kryteria wyboru oferty.

 

 1. Kryterium wyboru ofert:

a. Cena

 

Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (cena najniższa / cena oferenta) *45.

 

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 45.

 

b. Doświadczenie Oferenta w zakresie wdrożeń na rynek 1 pkt za każdą referencję odbiorców usług, przedstawiającą zakres zrealizowanych prac, dodatkowe 3 punkty za wdrożenia w trzech różnych branżach gospodarki.

 

c. Doświadczenie ekspertów którzy będą uczestniczyli w realizacji usługi - 1 pkt za każdą imienną referencję odbiorców usługi, przedstawiającą zakres zrealizowanych prac, dodatkowy 1 punkt za doświadczenie w branży wojskowej, tekstylnej lub specjalistycznej.

 

d. Posiadanie punktu kontaktowego d.s. współpracy z przemysłem 10 punktów

 

e. Lokalizacja – siedziba na obszarze Dolnego Śląska 5 punktów

 

 

 1. Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższa ilością punktów.

 

 

10. Tryb postępowania

 

Z wybranym oferentem zostanie podpisana warunkowa umowa realizacji usługi, uzależniająca jej realizację od przyznania Zamawiającemu dofinansowania i podpisania przez Zamawiającego umowy dofinansowania projektu pt. Opracowanie linii wzorniczej dla nowych skafandrów i akcesoriów nurkowych, zmodyfikowanie wzornictwa obecnie oferowanych skafandrów oraz zaprojektowanie nowych stron internetowych jako narzędzi do sprzedaży w/w produktów dla klientów fizycznych i instytucjonalnych, celem podniesienia konkurencyjności marki Eques na rynku krajowym i międzynarodowym. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP"

 

11. Postanowienia dodatkowe

 1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.

Strona 6.

 1. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

 2. Oferent poda kwotę netto i brutto oferty w polskich złotych.

 3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 

Wszelkie zapytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres:eques@eques.com.pl

Zapytanie zostało upublicznione na stronie Zamawiającego:www.eques.com.pl

 

 

 

12. Załączniki.

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 23.11.2015r .

 

tytuł projektu :

 

 

Dane Wykonawcy:

Nazwa (firma) .............................................................................................................

Adres siedziby .............................................................................................................

Tel.………………………………………………………………………………………………

Fax ....................................................................................................................................

E-mail .............................................................................................................................

NIP ...................................................................................................................................

Osoba kontaktowa w sprawie ……………………………………………………….

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące realizacji usługi …………………………………………..

 

 1. zobowiązuję się zrealizować usługę w cenie:

 

  1. ……………………………………………PLN netto

 

(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………)

 

  1. ……………………………………………PLN brutto

 

(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………)

 

 1. zobowiązuję się zrealizować usługę w terminie ……….. dni roboczych

 

 

 

 1. Opis, załączniki, referencje, CV ekspertów oraz inne niezbędne dokumenty, potwierdzające odpowiednie doświadczenie, umiejętności i możliwości techniczne umożliwiające realizację zamówienia przez wykonawcę.

 

 

………………………………………….……………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz

pieczęcie identyfikacyjne Oferenta)

 

6

 

 

 

 

 

 

webmaster: NetShock.pl