Jak działamy

Punkty Handlowe UE  Powrót do Jak działamy
Jak działamy

 

Drogi Kliencie,

Stworzyliśmy tę nową stronę internetową z myślą o Twoich potrzebach....  znajdziesz na niej asortyment, podzielony na trzy linie:

Ø      linię skafandrów mokrych,

Ø      linię skafandrów suchych,

Ø      linię akcesoriów. 

Skafandry mokre i suche są przedstawione w wersji standardowej, czyli w wersji opracowanej przez nas jako producenta.

Skafandry mokre to modele reprezentujące :

Ø      styl Classic (model Dualdive, Ultimate),

Ø      styl Modern (model Dual-Flex i Ulti-Flex),

Ø      styl Avangarde (model Zebra).

Natomiast skafandry suche to modele :

Ø      Trytech (trilaminat),

Ø      Cordutech (cordura),

Ø      Cordutech Front-Zip (cordura),

Ø      Nuno (neopren skompresowany).

Na podstawie w/w modeli skafandrów mokrych i suchych możesz zaprojektować Swój Skafander, wg poniższych  możliwości:

Ø      wybranej  kolorystyki i aplikacji zdobniczych,

Ø      wybranej  opcji w zakresie konstrukcji skafandra,

Ø      podanego logo/napisu,

Ø      podanych pomiarów Twojej sylwetki przy szyciu na miarę.

Wyżej wymienione możliwości pozwolą uzyskać skafander niepowtarzalny pod względem wzornictwa, bardziej funkcjonalny w porównaniu do rozwiązań standardowych. Będzie on  indywidualnie oznaczony a także idealnie dopasowany dzięki szyciu na miarę.

Jeżeli jesteś zainteresowany zaprojektowaniem własnego skafandra, to zapraszamy Cię do wspólnej wędrówki po naszej stronie internetowej, dzięki której będziesz mógł przemyśleć swoją koncepcję oraz przenieść ją na formularz zapytania ofertowego.

Po otwarciu strony głównej możesz otworzyć zakładki :

oferta, w której znajdziesz nasze produkty w wersji standardowej,

lub

zaprojektuj swoje ubranie, gdzie możesz wybrać modele ubrań suchych i mokrych do zaprojektowania.

Po wybraniu konkretnego modelu skafandra pojawi się zdjęcie skafandra w wersji standardowej wraz z napisami: szczegóły ubrania, zaprojektuj ubranie oraz pomoc. Aktywowanie pola: zaprojektuj ubranie uruchomi menu projektowania, w którym  widnieją  ikonki:

a)  Rozmiary standardowe,

b)  Twoje pomiary,

c)  Twoje komponenty,

d)  Twoje logo/napis,

e)  Twoja kolorystyka,  

Otwierając  którąkolwiek   z zakładek, aktywujesz możliwość zaprojektowania  skafandra,  np. dobór kolorów do poszczególnych jego części. Twoje wybory mogą być zapisane lub zmienione przed ostatecznym umieszczeniem ich w formularzu zapytania ofertowego. Przy szyciu na miarę po wprowadzeniu wartości pomiarowych Twojej sylwetki sprawdzimy, czy mieści się ona w rozmiarach standardowych, czy też będzie konieczne szycie na miarę. Wchodząc w zakładkę  Twoje komponenty, uzyskujesz wgląd w te komponenty, które nie występują w wersji standardowej dla danego modelu ubrania. Natomiast w zakładce: Twoje logo/napis, możesz zaznaczyć miejsce na skafandrze, w którym ma być ono  umieszczone.

Podjęcie przez Ciebie decyzji o zakupie skafandra w wersji standardowej lub indywidualnej wiąże się z uruchomieniem Procedury Obsługi Klienta. Zapewnia ona ład informacyjny na wszystkich etapach realizacji Twojego zamówienia. Opis procedury jest zawarty poniżej.

 

    

    

Katalog pojęć używanych w Procedurze Obsługi Klienta.

1.Przez Producenta należy rozumieć firmę: Konfexim-2, sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicy k/Wrocławia w Polsce, produkującą skafandry i akcesoria do nurkowania  pod marką  Eques.

2.Przez Klienta należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, według przepisów obowiązujących na gruncie prawa polskiego.

3.Przez Zamówienie w formie pisemnej należy rozumieć pisemną akceptację Klienta dla ceny produktu oraz warunków płatności, przesłaną drogą mailową lub faxem do Producenta. 

4.Przez Zapytanie Ofertowe należy rozumieć wypełniony przez Klienta Formularz, który znajduje się na stronie internetowej Producenta. Na podstawie zapytania ofertowego Producent potwierdza cenę na dany produkt oraz określa warunki płatności.

5.Przez Ofertę należy rozumieć pisemną odpowiedź Producenta, w której zostaje Klientowi przedstawiona cena produktu, jego specyfikacja, czas realizacji zamówienia oraz warunki płatności.

6.Przez Potwierdzenie Zamówienia  należy rozumieć pisemną informację, wygenerowaną przez dział handlowy Producenta w odpowiedzi na Zamówienie złożone przez Klienta:

a) w przypadku produktów standardowych  Producent w Potwierdzeniu Zamówienia zobowiązuje się do wykonania  produktu, według obowiązującej ceny oraz określa datę wysyłki,

b) w przypadku produktów indywidualnych w Potwierdzeniu Zamówienia Producent zobowiązuje się do:

Ø      wykonania produktu wg specyfikacji określonej przez  Klienta,

Ø      zachowania wcześniej ustalonej ceny,  

Ø      podania orientacyjnej daty wysyłki,

Ø      poinformowania Klienta o konieczności dokonania przedpłaty.

7.Przez Czas Realizacji Zamówienia (lead time)  należy rozumieć czas od momentu uruchomienia produkcji zamawianego produktu do daty wysyłki do Klienta:

a) dla produktów standardowych Producent zapewnia czas realizacji zamówienia do 5 dni roboczych,

b) dla produktów niestandardowych Producent zapewnia czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych. Jest to okres  liczony od daty wpłynięcia  przedpłaty na konto bankowe Producenta,

c/w przypadkach niezależnych od Producenta czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu,

8.Przez Czas Dostawy (delivery time) należy rozumieć okres realizacji zamówienia wydłużony o czas wysyłki,  oferowany przez kuriera do poszczególnych miejsc odbiorów w Polsce i za granicą.

a)  w przypadku wysyłek krajowych czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy od dnia  uruchomienia wysyłki za wyjątkiem piątku, kiedy to  jest realizowana w pierwszy dzień roboczy następnego tygodnia,

b) w przypadku wysyłek zagranicznych na terenie Europy czas wysyłki wynosi od 3 do 5 dni roboczych, za wyjątkiem piątku, kiedy to jest realizowana w pierwszy dzień roboczy następnego tygodnia.

9.Przez Awizo Wysyłki należy rozumieć informację pisemną lub telefoniczną Producenta o dacie uruchamianej wysyłki do Klienta.

10.Podane Ceny zawierają podatek VAT.

 

Jak otrzymać produkt marki Eques - opis 7 kroków (Zapytanie ofertowe, Oferta, Zamówienie, Potwierdzenie zamówienia, Realizacja zamówienia, Wysyłka, Płatność ).

 

Etap I - zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia.

a) Wybór produktu w wersji standardowej.

Wybrałeś produkt wraz z  ceną podaną w polu obok produktu. Chcąc się jednak upewnić co do faktycznej daty wysyłki aktywuj pole: "zapytaj o dostępność". Wypełniony przez Ciebie Formularz Zapytania Ofertowego trafia do działu handlowego Producenta, który w tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym przesyła drogą mailową Ofertę, potwierdzającą cenę, przewidywaną datę wysyłki oraz warunki płatności.

Po pisemnej akceptacji Oferty dział handlowy wyśle Potwierdzenie Zamówienia, które oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji.

b) Wybór produktu w wersji indywidualnej.

Zaprojektowałeś swoje ubranie. Chcąc znać cenę oraz datę wysyłki, aktywuj pole: "zapytaj o cenę". Wypełniony przez Ciebie Formularz Zapytania Ofertowego trafia do działu handlowego Producenta, który w tym samym dniu lub następnego dnia roboczego przesyła drogą mailową Ofertę. Oferta będzie zawierać wycenę  produktu w wersji indywidualnej, warunki płatności oraz orientacyjną datę wysyłki. Po pisemnej akceptacji Oferty dział handlowy wyśle Potwierdzenie Zamówienia, które oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji.

Etap II - realizacja zamówienia w czasie, wysyłka do Klienta, płatności.

a) Realizacja dostawy produktu standardowego.

Dział handlowy na 1 dzień przed planowaną datą wysyłki wyśle Awizo. W przypadku przesunięcia daty wysyłki dział handlowy minimum na 3 dni robocze wcześniej prześle drogą mailową stosowną adnotację wraz z podaniem nowego terminu wysyłki. W przypadku  braku dostawy na wskazane miejsce zostaje uruchomiona procedura wyjaśniająca lokalizację przesyłki w celu zapewnienia jej ponownego dostarczenia.

b) Realizacja dostawy produktu indywidualnego.

Dział handlowy z chwilą wpłynięcia przedpłaty przesyła drogą mailową adnotację o planowanej dacie wysyłki.  Na 1 dzień przed planowaną datą wysyłki otrzymasz z naszej firmy Awizo. W przypadku przesunięcia daty wysyłki dział handlowy minimum na 3 dni robocze wcześniej prześle drogą mailową stosowną adnotację wraz z podaniem nowego terminu wysyłki. W przypadku braku dostawy na wskazane miejsce zostaje uruchomiona procedura wyjaśniająca lokalizację przesyłki w celu zapewnienia jej ponownego dostarczenia.

 

Niezależnie od powyższej procedury, na każdym etapie  podejmowania decyzji o zakupie, jak i realizacji zamówienia możesz uzyskać w naszym  dziale handlowym dodatkowe informacje, dzięki którym będziesz posiadał pełną orientację co do wyboru produktu, jego wersji oraz warunków handlowych.

 

 

               

 

webmaster: NetShock.pl